Antagningspoäng för Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-52800

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.46 16.97 0.55 0.00 4.00
Urval 2 15.84 16.17 0.45 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.46 i urvalsgrupp BI, 16.97 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

763

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2020 sökte 763 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 6 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 15.67 0.40 0.00 3.00
Urval 2 13.95 15.08 0.30 0.00 4.00
För vårterminen år 2020 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

961

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2020 sökte 961 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 170 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 13 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 14 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.15 0.55 0.00 4.00
Urval 2 15.10 15.65 0.45 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

609

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 609 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 79 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 12 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 10 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.18 16.30 0.45 0.00 3.00
Urval 2 13.48 15.62 0.25 0.00 3.00
För vårterminen år 2019 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.18 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

745

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under VT2019 sökte 745 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 104 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 11 var män och 88 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.07 16.42 0.65 0.00 3.00
Urval 2 14.70 15.31 0.50 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.07 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

816

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2018 sökte 816 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 73 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 10 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 8 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.71 0.50 0.00 3.50
Urval 2 13.92 15.20 0.35 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

1059

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under VT2018 sökte 1059 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 128 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 21 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.18 16.42 0.70 3.50
Urval 2 15.10 15.56 0.60 3.50
För höstterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.18 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1823

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

120

Under HT2017 sökte 1823 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 273 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 25 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 23 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.46 0.60 3.50
Urval 2 14.85 15.99 0.55 3.50
Vårterminen år 2017 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

1225

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under VT2017 sökte 1225 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 126 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 9 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 7 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.72 0.75 3.50
Urval 2 16.20 16.43 0.70 3.50
För höstterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2032

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 2032 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 272 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 21 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 12 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.76 0.90 4.00
Urval 2 17.94 17.76 0.90 4.00
Vårterminen år 2016 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.76 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

1993

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under VT2016 sökte 1993 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 245 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 11 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.11 17.06 0.80 3.50
Urval 2 16.58 17.02 0.80 3.50
För höstterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.11 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2236

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under HT2015 sökte 2236 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 287 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 16 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 11 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 17.25 0.85 4.00
Urval 2 16.70 16.74 0.80 4.00
Vårterminen år 2015 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 17.25 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

1590

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2015 sökte 1590 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 159 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 82% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 16.81 0.80 4.00
Urval 2 16.90 16.47 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1918

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

95

Under HT2014 sökte 1918 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 272 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 12 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 13 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.75 0.80 4.00
Urval 2 16.39 16.65 0.80 4.00
Vårterminen år 2014 hade Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

1515

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 1515 personer till Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola varav 140 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna