Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-42804

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.21 17.99 0.85 0.00 4.00
Urval 2 17.54 17.28 0.80 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.21 i urvalsgrupp BI, 17.99 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2186

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2018 sökte 2186 personer till Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 323 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 16 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 10 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.45 17.52 0.80 0.00 4.00
Urval 2 16.72 17.04 0.80 0.00 3.50
För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.45 i urvalsgrupp BI, 17.52 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

2019

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

95

Under VT2018 sökte 2019 personer till Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 325 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 17 var män och 83 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 15 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.07 17.91 0.90 4.00
Urval 2 17.55 17.37 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.07 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2304

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 2304 personer till Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 354 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 20 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 27 var män och 72 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.94 17.59 0.90 4.00
Urval 2 17.68 16.97 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 17.94 i urvalsgrupp BI, 17.59 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

2184

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 2184 personer till Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 356 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 23 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 22 var män och 78 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 18.67 0.90 4.00
Urval 2 18.20 17.71 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 18.67 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2146

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under HT2015 sökte 2146 personer till Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 349 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 15 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 11 var män och 74 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.20 0.95 4.00
Urval 2 17.90 17.71 0.90 4.00
För höstterminen år 2014 hade Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.20 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2023

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 2023 personer till Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola varav 317 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 19 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 15 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna