Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-42900

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.90
Urval 2 0.80
Under terminen HT2017 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under HT2017 sökte 90 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Mälardalens högskola varav 21 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.80
Urval 2 0.80
Under terminen HT2016 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 91 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Mälardalens högskola varav 30 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.00
Urval 2 0.90
Under terminen HT2015 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 99 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Mälardalens högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 3 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.70
Urval 2 0.70
Under terminen HT2014 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 95 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård vid Mälardalens högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna