Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-42903

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Mälardalens högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

24

Under HT2017 sökte 100 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Mälardalens högskola varav 45 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 2 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 24 personer varav 0 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.00 99.99
Urval 2 1.00 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Mälardalens högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 119 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Mälardalens högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 1 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 1 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.80
Urval 2 0.80 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 115 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Mälardalens högskola varav 57 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 3 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.40
Urval 2 0.40
Under terminen HT2014 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

146

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 146 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska vid Mälardalens högskola varav 75 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 0 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 0 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna