Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-42904

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

9

Under HT2017 sökte 27 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Mälardalens högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 1.20 99.99
Urval 2 1.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Mälardalens högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 21 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Mälardalens högskola varav 3 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 2 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.60 99.99
Urval 2 0.60 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Mälardalens högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 39 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Mälardalens högskola varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.80
Urval 2 0.80
Under terminen HT2014 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 40 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård vid Mälardalens högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna