Antagningspoäng för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola

Programkod: MDH-42907

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård på Mälardalens högskola i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

23

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2017 sökte 23 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.60 99.99
Urval 2 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

37

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

16

Under HT2016 sökte 37 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 1 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 1 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.70 99.99
Urval 2 0.70 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 44 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola varav 26 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 4 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.60 99.99
Urval 2 0.60 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 27 personer till Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård vid Mälardalens högskola varav 13 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 2 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Mälardalens högskola

Andra utbildningar i Västerås, Eskilstuna