Antagningspoäng för utbildningar vid Malmö högskola

Om Malmö högskola
Ort: Malmö
Antal utbildningar:124

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Malmö högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 0.00 - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 0.00 - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola - - -
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Communication for Development Malmö högskola - - -
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 0.00 - -
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 17.02 17.10 0.95
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Socionomprogrammet Malmö högskola 18.91 18.54 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 0.00 - -