Antagningspoäng för utbildningar vid Malmö högskola

Om Malmö högskola
Ort: Malmö
Antal utbildningar:83

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Malmö högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 12.60 13.94 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 14.86 15.20 0.50
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 14.30 13.73 0.55
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 13.27 15.22 0.60
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 13.71 13.31 -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 14.92 13.49 0.40
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 16.23 17.37 0.65
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.81 16.68 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.67 14.33 0.70
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 14.52 13.74 0.45
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.79 15.32 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 16.04 16.21 0.65
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 16.73 16.64 0.80
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola 18.19 17.90 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola 18.11 - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 15.25 15.92 0.75
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 13.70 14.39 0.75
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola 15.20 14.60 0.75
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 14.97 15.53 0.80
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 17.04 16.61 1.05
Ekonomi och IT Malmö högskola 18.50 18.00 1.10
English Studies Malmö högskola 14.16 17.14 -
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 14.03 14.39 -
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.56 16.79 0.85
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.07 17.15 0.90
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola 12.10 13.89 -
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.40 15.50 0.50
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 13.77 14.37 0.20
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola 18.20 16.45 0.85
Grafisk design Malmö högskola 20.30 20.10 1.20
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 14.39 14.86 0.45
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 14.75 15.35 0.50
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 14.89 14.66 0.40
Human Rights Malmö högskola 16.65 17.45 0.65
Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa Malmö högskola 15.88 15.17 0.75
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 16.72 17.98 0.90
Informationsarkitekt Malmö högskola 16.00 16.66 1.00
Interaction Design Malmö högskola 17.08 17.82 0.95
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 14.14 15.34 0.20
International Relations Malmö högskola 19.38 19.73 0.80
Internationella relationer Malmö högskola 18.38 17.01 0.90
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.00 16.75 1.00
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.10
Mångfaldsstudier Malmö högskola 15.08 15.24 0.45
Mänskliga rättigheter Malmö högskola 17.80 17.20 0.80
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.45 17.58 0.85
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.61 15.78 0.80
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 15.20 16.36 0.70
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 16.17 15.15 0.95
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola 15.51 17.55 1.10
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola 17.80 17.19 1.05
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 14.69 15.82 -
Produktdesign Malmö högskola 19.00 19.24 1.05
Produktionsledare: Media Malmö högskola 17.51 16.56 0.85
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola 15.89 14.90 0.50
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Scenproduktion Malmö högskola 18.65 17.55 1.05
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 15.90 16.70 0.80
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 14.66 14.37 0.50
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.08 17.02 0.85
Socionomprogrammet Malmö högskola 17.78 17.32 0.95
Spelutveckling Malmö högskola 14.16 13.78 0.90
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.50 16.43 0.95
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.20 17.89 0.90
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.13 17.81 0.85
Systemutvecklare Malmö högskola 17.15 16.40 1.20
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 19.00 18.87 1.15
Tandläkarutbildning Malmö högskola 20.89 21.74 1.50
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 17.50 18.25 0.90
Transport Management Malmö högskola 16.20 16.28 0.90
Visuell kommunikation Malmö högskola 19.20 17.55 0.95
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola 11.35 11.53 0.10