Antagningspoäng för utbildningar vid Malmö högskola

Om Malmö högskola
Ort: Malmö
Antal utbildningar:133

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Malmö högskola och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Äldrepedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild Malmö högskola 15.10 15.52 0.45
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska Malmö högskola 15.83 16.09 0.75
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia Malmö högskola 15.11 14.72 0.75
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.20 16.04 0.60
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik Malmö högskola 14.06 16.54 0.65
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion Malmö högskola 14.83 14.63 0.45
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 16.30 17.51 0.45
Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska Malmö högskola 17.15 17.55 0.60
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö högskola 17.30 17.94 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö högskola 16.70 15.70 0.85
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö högskola 15.80 15.89 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö högskola 15.90 11.63 0.60
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö högskola 15.85 17.30 0.60
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö högskola 17.17 17.33 0.75
Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö högskola 18.18 17.75 0.65
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö högskola 17.91 17.39 0.85
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt Malmö högskola 11.09 - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn Malmö högskola - - -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi Malmö högskola 17.83 22.01 -
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin Malmö högskola - - -
Biomedical Methods and Technology, Master's Programme Malmö högskola - - -
Biomedical Surface Science, Master´s Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö högskola 17.10 17.42 0.95
Byggingenjör, Byggteknik Malmö högskola 16.20 14.55 0.70
Byggingenjör, Fastighetsteknik Malmö högskola - - 0.75
Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning Malmö högskola 14.80 14.45 0.60
Byggingenjör, Teknik och arkitektur Malmö högskola 16.93 16.68 0.80
Communication for Development Malmö högskola - - -
Computational Materials Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Computational Materials Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Computer Science, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Computer Science: Master Programme (one year) Malmö högskola - - -
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Criminology, Masters Programme Malmö högskola - - -
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 11.70 12.30 0.70
Datavetenskap och applikationsutveckling Malmö högskola 15.50 15.75 0.90
Ekonomi och IT Malmö högskola - - 1.10
English Studies Malmö högskola 14.80 15.65 0.20
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö högskola 15.58 14.88 0.20
Fastighetsföretagande Malmö högskola 16.81 16.60 0.95
Fastighetsförmedling Malmö högskola 17.83 17.64 1.00
Förskollärarutbildning, Flexibel variant Malmö högskola - - 0.10
Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning Malmö högskola 15.80 16.40 0.60
Förskollärarutbildning, Musikprofil Malmö högskola 15.10 15.00 0.35
Freds- och konfliktvetenskap Malmö högskola - - 0.85
Global Political Studies, One-year master's programme Malmö högskola - - -
Grafisk design Malmö högskola 20.60 20.10 1.20
Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö högskola 15.60 15.27 0.55
Grundlärarutbildning, Fritidshem Malmö högskola 16.50 16.69 0.70
Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 Malmö högskola 15.60 14.94 0.55
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö högskola - - -
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö högskola - - -
Human Rights Malmö högskola 17.30 17.30 0.65
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, magisterprogram Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskap: Idrott i förändring, masterprogram Malmö högskola - - -
Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap Malmö högskola 16.30 15.00 0.65
Idrottsvetenskapligt program, Sport Management Malmö högskola 17.20 16.40 0.90
Informationsarkitekt Malmö högskola 15.72 15.85 0.80
Interaction Design Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Interaktionsdesign Malmö högskola 16.65 15.57 0.95
International Migration and Ethnic Relations Malmö högskola 17.75 18.59 0.75
International Migration and Ethnic Relations, master programme Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
International Migration and Ethnic Relations, one-year master's programme Malmö högskola - - -
International Relations Malmö högskola 20.25 17.19 0.90
Internationella relationer Malmö högskola - - 0.90
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö högskola 17.50 17.00 1.00
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två ämnen Malmö högskola - - -
Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Malmö högskola - - -
Kriminologiprogrammet Malmö högskola 18.80 17.93 1.10
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Leadership for Sustainability: One-year master programme Malmö högskola - - -
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö högskola - - -
Linguistics: Language and Society, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Lingvistik: Språk och samhälle, magisterprogram Malmö högskola - - -
Mångfaldsstudier Malmö högskola 16.00 16.30 0.60
Mänskliga rättigheter Malmö högskola - - 0.80
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.70 13.37 0.85
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's pr Malmö högskola - - -
Media Software Design, Master's programme in Computer Science Malmö högskola - - -
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö högskola 17.90 17.00 0.85
Medieproduktion och processdesign Malmö högskola 16.40 15.89 0.65
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö högskola 16.61 16.30 0.80
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö högskola 17.20 16.70 1.10
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Lärarutbildning Malmö högskola - - 1.10
Naturvetenskapligt/tekniskt basår, Teknik/Natur Malmö högskola - - 1.05
Omvårdnad, masterprogram Malmö högskola - - -
Peace and Conflict Studies Malmö högskola 16.55 17.79 0.55
Political Science: Global Politics and Societal Change, Master's Programme (One-Year) Malmö högskola - - -
Produktdesign Malmö högskola 19.45 19.87 1.00
Produktionsledare: Media Malmö högskola 18.00 17.07 0.85
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö högskola 13.10 13.60 0.80
Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik Malmö högskola - - 0.50
Receptarieprogrammet Malmö högskola 17.75 19.17 0.90
Scenproduktion Malmö högskola - - 1.05
Sexologi, masterprogram Malmö högskola - - -
Sjuksköterskeprogrammet Malmö högskola 18.70 18.20 1.00
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö högskola 15.27 15.31 0.50
Socialpsykiatri, kandidatprogram Malmö högskola 17.98 17.95 0.95
Socialt arbete, masterprogram Malmö högskola - - -
Socionomprogrammet Malmö högskola 19.35 18.80 1.05
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot medicinsk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård Malmö högskola - - -
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Grav språkstörning Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö högskola - - -
Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning Malmö högskola - - -
Specialpedagogprogrammet Malmö högskola - - -
Spelutveckling Malmö högskola 15.20 13.91 0.85
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö högskola 16.60 16.92 1.00
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö högskola 17.70 18.42 0.95
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö högskola 17.90 18.24 0.90
Sustainable Urban Management: One-year master programme Malmö högskola - - -
Systemutvecklare Malmö högskola 15.89 15.73 1.00
Tandhygienistutbildning Malmö högskola 20.54 20.33 1.10
Tandläkarutbildning Malmö högskola 21.60 21.84 1.55
Tandteknikerutbildning Malmö högskola 18.80 19.06 1.00
Transport Management Malmö högskola 16.51 16.00 0.85
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö högskola - - -
Välfärd och hälsa: masterprogram Malmö högskola - - -
Visuell kommunikation Malmö högskola 20.00 18.12 1.00
Yrkeslärarutbildning Malmö högskola - - 0.10