Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74006

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.86 15.20 0.50 3.50
Urval 2 13.80 13.50 0.50
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola antagningspoängen 14.86 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

279

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 279 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 18 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 14 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.83 16.09 0.75 2.50
Urval 2 16.10 16.09 0.55 2.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola antagningspoängen 15.83 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 256 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola varav 27 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 10 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.24 15.31 0.60 2.00
Urval 2 16.00 15.15 0.35 2.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola antagningspoängen 16.24 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 223 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 12 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 7 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 17.03 0.40 0.00
Urval 2 14.20 17.03 0.40
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 177 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska vid Malmö högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 11 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö