Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74007

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 13.73 0.55 3.50
Urval 2 14.50 13.73 0.35 4.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 13.73 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

253

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 253 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 25 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 19 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.11 14.72 0.75 0.00
Urval 2 14.83 14.48 0.75
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola antagningspoängen 15.11 i urvalsgrupp BI, 14.72 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 259 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 18 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 14.25 0.60 3.00
Urval 2 14.70 14.04 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

275

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 275 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.65 15.00 0.40 0.00
Urval 2 11.70 14.06 0.10
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola antagningspoängen 14.65 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

175

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 175 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia vid Malmö högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö