Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74008

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.27 15.22 0.60 0.00
Urval 2 11.60 15.22 0.60
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott vid Malmö högskola antagningspoängen 13.27 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

192

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 192 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott vid Malmö högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 30 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 23 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 16.04 0.60 0.00
Urval 2 14.10 16.04 0.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott vid Malmö högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 16.04 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 228 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott vid Malmö högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 22 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 17.75 0.70
Urval 2 15.70 15.80 0.70
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott på Malmö högskola 16.50 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 218 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott vid Malmö högskola varav 47 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 14 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.85 15.13 0.60 0.00
Urval 2 14.60 12.59 0.65
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott vid Malmö högskola antagningspoängen 14.85 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 205 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott vid Malmö högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö