Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74009

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.06 16.54 0.65
Urval 2 16.70 16.54 0.65
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik på Malmö högskola 14.06 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

23

Under HT2016 sökte 120 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik vid Malmö högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 15 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 15 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.25 11.63 0.45 99.99 0.00
Urval 2 12.25 12.50 0.45 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik vid Malmö högskola antagningspoängen 12.25 i urvalsgrupp BI, 11.63 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

113

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 113 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik vid Malmö högskola varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 17 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 11 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.64 12.15 0.70 99.99 4.00
Urval 2 13.90 12.15 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik vid Malmö högskola antagningspoängen 10.64 i urvalsgrupp BI, 12.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

97

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 97 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik vid Malmö högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 15 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 14 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö