Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74010

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.71 13.31 0.00
Urval 2 12.40
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola antagningspoängen 13.71 i urvalsgrupp BI, 13.31 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 204 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 13 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 11 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.83 14.63 0.45 3.00
Urval 2 13.88 14.17 0.35
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola antagningspoängen 14.83 i urvalsgrupp BI, 14.63 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 195 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola varav 9 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 9 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 16.30 0.40 4.00
Urval 2 14.30 13.80 0.40
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

191

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 191 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola varav 16 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 11 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 13.05 0.40 0.00
Urval 2 12.90 11.56 0.30 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 13.05 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 126 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion vid Malmö högskola varav 6 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 8 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö