Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74011

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 17.51 0.45 4.00
Urval 2 16.30 15.59 0.45 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 17.51 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

227

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 227 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 15 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.94 14.60 0.30 0.00
Urval 2 13.94 12.67 0.30
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola antagningspoängen 13.94 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 198 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 12 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 14.44 0.35 4.00
Urval 2 13.40 14.44 0.50 99.99 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 14.44 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

125

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 125 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola varav 14 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 10 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö