Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74012

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.92 13.49 0.40 0.00
Urval 2 13.97 13.33 0.40
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola antagningspoängen 14.92 i urvalsgrupp BI, 13.49 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

28

Under HT2017 sökte 215 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 12 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 10 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.15 17.55 0.60 4.00
Urval 2 17.50 17.27 0.65 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

218

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 218 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 7 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.15 0.70 0.00
Urval 2 15.42 13.18 0.45
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 202 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola varav 22 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.50 0.05 3.00
Urval 2 13.19 14.80 0.15 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.50 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 143 personer till Ämneslärarutbildning, Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska vid Malmö högskola varav 10 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö