Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74014

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 17.37 0.65 3.50
Urval 2 16.23 17.37 0.45
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 17.37 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 314 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola varav 59 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 12 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 11 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.94 0.85 3.00
Urval 2 17.30 18.75 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.94 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 339 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola varav 68 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 19 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 19.00 0.95 3.50
Urval 2 16.76 16.15 0.90 3.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 19.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 348 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola varav 58 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 12 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 13 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.79 19.65 0.70 2.50
Urval 2 17.20 19.65 0.55 2.50
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola antagningspoängen 17.79 i urvalsgrupp BI, 19.65 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

248

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 248 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Engelska vid Malmö högskola varav 44 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö