Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74015

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 16.68 0.85 4.00
Urval 2 16.53 15.73 0.85 3.50
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 314 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola varav 43 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 25 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 19 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.70 0.85 3.50
Urval 2 16.70 15.70 0.85 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 349 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola varav 63 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 27 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 23 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.30 1.05 4.00
Urval 2 16.90 15.70 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

378

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 378 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola varav 65 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 18 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 16 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 15.73 0.70 0.00
Urval 2 16.40 15.73 0.55
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 15.73 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

300

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 300 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Historia vid Malmö högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 25 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 23 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 74% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö