Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74016

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 14.33 0.70 0.00
Urval 2 13.70 13.64 0.85
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 14.33 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

206

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 206 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola varav 38 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 26 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 21 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.89 0.75 4.00
Urval 2 15.00 15.89 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.89 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 228 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola varav 54 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 23 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.45 0.75 0.00
Urval 2 14.81 14.70 0.70
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 232 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 22 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 18 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.70 0.65 0.00
Urval 2 13.80 12.31 0.25
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

232

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 232 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Idrott vid Malmö högskola varav 46 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 24 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö