Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74018

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 11.63 0.60 99.99 3.00
Urval 2 15.90 11.63 0.60 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik vid Malmö högskola antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 11.63 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 111 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik vid Malmö högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 23 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.10 12.48 0.70 99.99 0.00
Urval 2 13.10 12.48 1.25 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik vid Malmö högskola antagningspoängen 13.10 i urvalsgrupp BI, 12.48 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

114

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 114 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik vid Malmö högskola varav 23 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 15 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 15 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.90 11.82 0.70 99.99
Urval 2 12.90 11.82 0.70 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik vid Malmö högskola antagningspoängen 12.90 i urvalsgrupp BI, 11.82 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 126 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Matematik vid Malmö högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 32 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 23 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö