Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74019

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.52 13.74 0.45 4.00
Urval 2 13.74 13.74 0.20
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola antagningspoängen 14.52 i urvalsgrupp BI, 13.74 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

236

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 236 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 19 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 12 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 17.30 0.60 4.00
Urval 2 15.25 17.30 0.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 231 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 17 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 61% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 14.60 0.70 4.00
Urval 2 16.04 14.23 0.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

242

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 242 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 14 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 14 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.65 0.40 0.00
Urval 2 13.73 14.20 0.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

180

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 180 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Religion vid Malmö högskola varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 13 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö