Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74020

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.79 15.32 0.75 0.00
Urval 2 17.30 15.32 0.75
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola antagningspoängen 16.79 i urvalsgrupp BI, 15.32 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 256 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola varav 44 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 20 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 16 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.17 17.33 0.75 4.00
Urval 2 16.65 16.02 0.70 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola antagningspoängen 17.17 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

299

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 299 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola varav 54 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 14 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 16.01 0.75 2.50
Urval 2 19.50 12.94 0.55 2.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 16.01 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 283 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola varav 53 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 12 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 10 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.05 0.60 0.00
Urval 2 15.70 15.20 0.30
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 214 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap vid Malmö högskola varav 35 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 20 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö