Antagningspoäng för Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74021

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.04 16.21 0.65 2.00
Urval 2 14.15 15.92 0.50
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 16.21 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

250

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 250 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola varav 34 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 9 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 6 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.18 17.75 0.65 4.00
Urval 2 19.00 17.75 0.55 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola antagningspoängen 18.18 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

27

Under HT2016 sökte 262 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 9 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 16.30 0.70 3.00
Urval 2 17.75 16.01 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

288

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 288 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola varav 43 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 11 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 6 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.30 0.50 0.00
Urval 2 13.96 16.19 0.30 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

204

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 204 personer till Ämneslärarutbildning, Gymnasieskolan, förstaämne Svenska vid Malmö högskola varav 33 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 9 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö