Antagningspoäng för Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola

Programkod: MAH-72101

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 16.64 0.80 4.00
Urval 2 14.64 14.92 0.60
För höstterminen år 2017 hade Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 16.64 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

702

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 702 personer till Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola varav 80 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 24 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 31 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.91 17.39 0.85 3.00
Urval 2 15.40 15.49 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola antagningspoängen 17.91 i urvalsgrupp BI, 17.39 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

658

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 658 personer till Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola varav 65 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 26 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.79 0.95 4.00
Urval 2 16.04 15.95 0.90 3.00
För höstterminen år 2015 hade Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

879

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

62

Under HT2015 sökte 879 personer till Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola varav 94 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 20 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 24 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.18 0.95 0.00
Urval 2 17.52 17.20 0.90 3.00
För höstterminen år 2014 hade Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.18 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

889

Antagna urval 1

64

Antagna urval 2

56

Under HT2014 sökte 889 personer till Arkitektur, visualisering och kommunikation vid Malmö högskola varav 119 i första hand. Totalt antogs 64 personer i det första urvalet varav 22 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 19 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö