Antagningspoäng för Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt vid Malmö högskola

Programkod: MAH-53262

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.09
Urval 2 21.37 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt på Malmö högskola 11.09 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 50 personer till Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt vid Malmö högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.93 14.63
Urval 2 12.93 14.63 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt på Malmö högskola 12.93 i urvalsgrupp BI, 14.63 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 35 personer till Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inrikt vid Malmö högskola varav 17 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 0 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö