Antagningspoäng för Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn vid Malmö högskola

Programkod: MAH-73041

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.19 17.90 99.99
Urval 2 18.19 17.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn vid Malmö högskola antagningspoängen 18.19 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 31 personer till Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Allmän inriktn vid Malmö högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö