Antagningspoäng för Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi vid Malmö högskola

Programkod: MAH-53263

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 22.01
Urval 2 17.83 22.01 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi på Malmö högskola 17.83 i urvalsgrupp BI, 22.01 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 39 personer till Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi vid Malmö högskola varav 15 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.67 99.99
Urval 2 17.67 99.99
Höstterminen år 2015 hade Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi vid Malmö högskola antagningspoängen 17.67 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 30 personer till Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsi vid Malmö högskola varav 11 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö