Antagningspoäng för Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin vid Malmö högskola

Programkod: MAH-73042

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.11
Urval 2 19.80 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin på Malmö högskola 18.11 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 22 personer till Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning, Förvaltningsin vid Malmö högskola varav 8 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö