Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola

Programkod: MAH-77003

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.25 15.92 0.75 4.00
Urval 2 13.38 14.19 0.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 15.25 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

423

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 423 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola varav 71 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 18 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 15 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.42 0.95 0.00
Urval 2 15.80 15.53 0.75
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.42 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

450

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 450 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola varav 74 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.71 18.27 0.70 4.00
Urval 2 14.78 15.94 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 515 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola varav 108 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 16 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.59 18.06 1.00 0.00
Urval 2 15.40 16.96 0.85
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 16.59 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 507 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet vid Malmö högskola varav 118 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 19 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö