Antagningspoäng för Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75506

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 14.39 0.75 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 14.39 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

477

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 477 personer till Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola varav 42 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 52 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 43 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 14.55 0.70 0.00
Urval 2 13.96 14.40 0.25
För höstterminen år 2016 hade Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

467

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

56

Under HT2016 sökte 467 personer till Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 47 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 56 personer varav 45 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 14.68 0.80 3.50
Urval 2 14.60 11.20 0.70 2.00
För höstterminen år 2015 hade Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 14.68 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

488

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

46

Under HT2015 sökte 488 personer till Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 43 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 40 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.82 0.80 0.00
Urval 2 15.30 14.10 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.82 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

481

Antagna urval 1

49

Antagna urval 2

43

Under HT2014 sökte 481 personer till Byggingenjör, Byggteknik vid Malmö högskola varav 31 i första hand. Totalt antogs 49 personer i det första urvalet varav 42 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 36 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö