Antagningspoäng för Byggingenjör, Fastighetsteknik vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75507

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.60 0.75 0.00
Urval 2 15.05 18.65 0.65
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör, Fastighetsteknik vid Malmö högskola antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 233 personer till Byggingenjör, Fastighetsteknik vid Malmö högskola varav 7 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 9 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö