Antagningspoäng för Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75505

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.45 0.60 0.00
Urval 2 13.95 10.80 0.45 99.99
För höstterminen år 2016 hade Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning vid Malmö högskola antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

287

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 287 personer till Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning vid Malmö högskola varav 24 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 22 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 14 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.15 0.95 0.00
Urval 2 13.55 14.41 0.85
För höstterminen år 2015 hade Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning vid Malmö högskola antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 309 personer till Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning vid Malmö högskola varav 12 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 16 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 14.48 0.75 0.00
Urval 2 16.81 14.48 0.70
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning vid Malmö högskola antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 14.48 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

297

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 297 personer till Byggingenjör, Projekt- och produktionsledning vid Malmö högskola varav 18 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 18 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 14 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö