Antagningspoäng för Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75508

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.97 15.53 0.80 0.00
Urval 2 14.97 15.67 0.65
För höstterminen år 2017 hade Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola antagningspoängen 14.97 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

542

Antagna urval 1

68

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 542 personer till Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola varav 48 i första hand. Totalt antogs 68 personer i det första urvalet varav 45 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 42 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.93 16.68 0.80 0.00
Urval 2 14.54 14.95 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

514

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 514 personer till Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola varav 28 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 20 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 22 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.75 16.25 0.95 3.00
Urval 2 15.90 14.91 0.85 3.00
För höstterminen år 2015 hade Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

579

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

46

Under HT2015 sökte 579 personer till Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola varav 37 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 29 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 26 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 15.77 0.90 0.00
Urval 2 16.40 15.77 0.85
För höstterminen år 2014 hade Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 15.77 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

547

Antagna urval 1

53

Antagna urval 2

46

Under HT2014 sökte 547 personer till Byggingenjör, Teknik och arkitektur vid Malmö högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 53 personer i det första urvalet varav 31 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 26 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö