Antagningspoäng för Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75511

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 12.30 0.70 99.99 0.00
Urval 2 11.70 12.30 0.70 99.99
Höstterminen år 2016 hade Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 12.30 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

298

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 298 personer till Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 42 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 61 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 48 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 13.91 0.55 2.50
Urval 2 14.10 12.21 0.55 99.99 2.50
För höstterminen år 2015 hade Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 14.90 i urvalsgrupp BI, 13.91 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 322 personer till Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 51 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 45 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.82 13.46 0.65 0.00
Urval 2 14.00 13.00 0.50
För höstterminen år 2014 hade Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 13.82 i urvalsgrupp BI, 13.46 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

306

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 306 personer till Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning vid Malmö högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 54 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 45 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö