Antagningspoäng för Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola

Programkod: MAH-75516

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.04 16.61 1.05 4.00
Urval 2 16.80 16.61 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola antagningspoängen 17.04 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

761

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 761 personer till Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola varav 120 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 42 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 37 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 72% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 15.75 0.90 3.00
Urval 2 14.75 15.05 0.85 4.00
För höstterminen år 2016 hade Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 15.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

689

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

70

Under HT2016 sökte 689 personer till Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola varav 99 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 64 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 55 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 14.90 0.90 3.50
Urval 2 15.65 14.63 0.85 3.50
För höstterminen år 2015 hade Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

77

Under HT2015 sökte 739 personer till Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola varav 111 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 77 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 71 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.81 15.26 0.90 4.00
Urval 2 14.70 14.70 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola antagningspoängen 15.81 i urvalsgrupp BI, 15.26 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

716

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 716 personer till Datavetenskap och applikationsutveckling vid Malmö högskola varav 99 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 68 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 60 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö