Antagningspoäng för Ekonomi och IT vid Malmö högskola

Programkod: MAH-72102

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.00 1.10 0.00
Urval 2 18.40 18.00 1.00
För höstterminen år 2014 hade Ekonomi och IT vid Malmö högskola antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1425

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

62

Under HT2014 sökte 1425 personer till Ekonomi och IT vid Malmö högskola varav 260 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 45 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 38 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö