Antagningspoäng för English Studies vid Malmö högskola

Programkod: MAH-70001

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.16 17.14 0.00
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade English Studies vid Malmö högskola antagningspoängen 14.16 i urvalsgrupp BI, 17.14 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 321 personer till English Studies vid Malmö högskola varav 67 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 18 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 15.65 0.20 0.00
Urval 2 8.80 11.10 0.20 99.99
För höstterminen år 2016 hade English Studies vid Malmö högskola antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

289

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 289 personer till English Studies vid Malmö högskola varav 66 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 22 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 19 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.63 16.75 0.05 2.50
Urval 2 14.50 15.28 0.40 2.50
För höstterminen år 2015 hade English Studies vid Malmö högskola antagningspoängen 16.63 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 318 personer till English Studies vid Malmö högskola varav 82 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.83 18.04 0.30 4.00
Urval 2 13.31 15.35 0.30 3.00
För höstterminen år 2014 hade English Studies vid Malmö högskola antagningspoängen 16.83 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

304

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

57

Under HT2014 sökte 304 personer till English Studies vid Malmö högskola varav 77 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 15 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 46% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö