Antagningspoäng för European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme vid Malmö högskola

Programkod: MAH-61920

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.03 14.39 3.50
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme vid Malmö högskola antagningspoängen 14.03 i urvalsgrupp BI, 14.39 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

339

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 339 personer till European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme vid Malmö högskola varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 16 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 32% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.58 14.88 0.20 3.50
Urval 2 10.50 13.21 0.20 3.50
För höstterminen år 2016 hade European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme vid Malmö högskola antagningspoängen 15.58 i urvalsgrupp BI, 14.88 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

286

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 286 personer till European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme vid Malmö högskola varav 39 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 18 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 12 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö