Antagningspoäng för Fastighetsföretagande vid Malmö högskola

Programkod: MAH-72103

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 16.79 0.85 0.00
Urval 2 15.90 16.35 0.80
För höstterminen år 2017 hade Fastighetsföretagande vid Malmö högskola antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

658

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under HT2017 sökte 658 personer till Fastighetsföretagande vid Malmö högskola varav 86 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 56 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 47 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 16.60 0.95 4.00
Urval 2 16.24 16.10 0.95 4.00
För höstterminen år 2016 hade Fastighetsföretagande vid Malmö högskola antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

739

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

72

Under HT2016 sökte 739 personer till Fastighetsföretagande vid Malmö högskola varav 122 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 50 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 41 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 17.05 0.90 4.00
Urval 2 16.40 16.92 0.90 4.00
För höstterminen år 2015 hade Fastighetsföretagande vid Malmö högskola antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 17.05 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

671

Antagna urval 1

88

Antagna urval 2

74

Under HT2015 sökte 671 personer till Fastighetsföretagande vid Malmö högskola varav 105 i första hand. Totalt antogs 88 personer i det första urvalet varav 56 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 48 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 16.84 0.90 0.00
Urval 2 16.03 16.72 0.80
För höstterminen år 2014 hade Fastighetsföretagande vid Malmö högskola antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

609

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 609 personer till Fastighetsföretagande vid Malmö högskola varav 95 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 39 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 38 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö