Antagningspoäng för Fastighetsförmedling vid Malmö högskola

Programkod: MAH-72104

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.07 17.15 0.90 4.00
Urval 2 16.26 16.45 0.85 4.00
För höstterminen år 2017 hade Fastighetsförmedling vid Malmö högskola antagningspoängen 17.07 i urvalsgrupp BI, 17.15 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1509

Antagna urval 1

170

Antagna urval 2

145

Under HT2017 sökte 1509 personer till Fastighetsförmedling vid Malmö högskola varav 328 i första hand. Totalt antogs 170 personer i det första urvalet varav 69 var män och 101 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 145 personer varav 61 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.83 17.64 1.00 0.00
Urval 2 16.90 16.67 0.90
För höstterminen år 2016 hade Fastighetsförmedling vid Malmö högskola antagningspoängen 17.83 i urvalsgrupp BI, 17.64 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1816

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

135

Under HT2016 sökte 1816 personer till Fastighetsförmedling vid Malmö högskola varav 325 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 66 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 58 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.15 17.60 1.00 4.00
Urval 2 17.20 17.12 0.95 4.00
För höstterminen år 2015 hade Fastighetsförmedling vid Malmö högskola antagningspoängen 18.15 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1893

Antagna urval 1

155

Antagna urval 2

132

Under HT2015 sökte 1893 personer till Fastighetsförmedling vid Malmö högskola varav 378 i första hand. Totalt antogs 155 personer i det första urvalet varav 72 var män och 82 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 66 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.55 17.67 0.95 4.00
Urval 2 16.60 16.99 0.90 3.00
För höstterminen år 2014 hade Fastighetsförmedling vid Malmö högskola antagningspoängen 17.55 i urvalsgrupp BI, 17.67 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1497

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

115

Under HT2014 sökte 1497 personer till Fastighetsförmedling vid Malmö högskola varav 283 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 54 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 47 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö