Antagningspoäng för Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola

Programkod: MAH-60022

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.10 13.89 0.00
Urval 2 12.10 13.89
Vårterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola antagningspoängen 12.10 i urvalsgrupp BI, 13.89 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

532

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

63

Under VT2017 sökte 532 personer till Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola varav 294 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 3 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 3 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.66 16.61 0.10 4.00
Urval 2 13.66 16.61 0.10 4.00
Vårterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola antagningspoängen 13.66 i urvalsgrupp BI, 16.61 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

659

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

63

Under VT2016 sökte 659 personer till Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola varav 403 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 4 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 4 var män och 59 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.08 15.08 0.10 3.00
Urval 2 13.08 15.08 0.10 3.00
Vårterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola antagningspoängen 13.08 i urvalsgrupp BI, 15.08 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

639

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

59

Under VT2015 sökte 639 personer till Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola varav 364 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 3 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 59 personer varav 3 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.70 14.78 0.10 3.00
Urval 2 11.70 14.78 0.15 3.00
Vårterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola antagningspoängen 11.70 i urvalsgrupp BI, 14.78 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

705

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

62

Under VT2014 sökte 705 personer till Förskollärarutbildning, Flexibel variant vid Malmö högskola varav 326 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 1 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 1 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 2% män och 98% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö