Antagningspoäng för Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74000

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 15.50 0.50 3.00
Urval 2 14.40 14.52 0.40 3.00
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1739

Antagna urval 1

320

Antagna urval 2

295

Under HT2017 sökte 1739 personer till Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola varav 639 i första hand. Totalt antogs 320 personer i det första urvalet varav 32 var män och 288 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 295 personer varav 25 var män och 270 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.40 0.60 3.50
Urval 2 14.94 15.65 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1880

Antagna urval 1

301

Antagna urval 2

280

Under HT2016 sökte 1880 personer till Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola varav 728 i första hand. Totalt antogs 301 personer i det första urvalet varav 37 var män och 262 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 280 personer varav 33 var män och 245 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.51 16.81 0.60 4.00
Urval 2 15.75 16.43 0.55 3.50
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 16.51 i urvalsgrupp BI, 16.81 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2070

Antagna urval 1

265

Antagna urval 2

245

Under HT2015 sökte 2070 personer till Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola varav 779 i första hand. Totalt antogs 265 personer i det första urvalet varav 24 var män och 241 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 245 personer varav 20 var män och 225 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48 16.18 0.55 4.00
Urval 2 15.70 15.70 0.45 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola antagningspoängen 16.48 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2085

Antagna urval 1

310

Antagna urval 2

290

Under HT2014 sökte 2085 personer till Förskollärarutbildning, Förskollärarutbildning vid Malmö högskola varav 873 i första hand. Totalt antogs 310 personer i det första urvalet varav 28 var män och 281 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 290 personer varav 24 var män och 266 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö