Antagningspoäng för Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74001

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.77 14.37 0.20 3.50
Urval 2 12.14 13.70 0.15 3.50
För höstterminen år 2017 hade Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola antagningspoängen 13.77 i urvalsgrupp BI, 14.37 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 213 personer till Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola varav 37 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 4 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.00 0.35 3.00
Urval 2 14.50 14.74 0.25 2.00
För höstterminen år 2016 hade Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

269

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 269 personer till Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola varav 57 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 8 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 5 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 15.00 0.50 3.00
Urval 2 15.10 13.80 0.35 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

262

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 262 personer till Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 15 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.85 15.00 0.45 3.50
Urval 2 15.56 14.86 0.30 4.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola antagningspoängen 15.85 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

288

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 288 personer till Förskollärarutbildning, Musikprofil vid Malmö högskola varav 70 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 11 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö