Antagningspoäng för Freds- och konfliktvetenskap vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71005

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 16.45 0.85 4.00
Urval 2 16.30 16.33 0.60 4.00
För höstterminen år 2014 hade Freds- och konfliktvetenskap vid Malmö högskola antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

658

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 658 personer till Freds- och konfliktvetenskap vid Malmö högskola varav 49 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 25 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö