Antagningspoäng för Grafisk design vid Malmö högskola

Programkod: MAH-70002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.10 1.20 0.00
Urval 2 19.90 19.87 1.05
För höstterminen år 2017 hade Grafisk design vid Malmö högskola antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1246

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under HT2017 sökte 1246 personer till Grafisk design vid Malmö högskola varav 270 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 18 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 17 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 20.10 1.20 0.00
Urval 2 20.00 20.10 1.15
För höstterminen år 2016 hade Grafisk design vid Malmö högskola antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 20.10 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1174

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under HT2016 sökte 1174 personer till Grafisk design vid Malmö högskola varav 252 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 12 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 12 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 20.56 1.30 0.00
Urval 2 20.90 20.56 1.15
För höstterminen år 2015 hade Grafisk design vid Malmö högskola antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, 20.56 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1260

Antagna urval 1

52

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 1260 personer till Grafisk design vid Malmö högskola varav 272 i första hand. Totalt antogs 52 personer i det första urvalet varav 18 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 13 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.60 20.15 1.25 0.00
Urval 2 19.80 19.82 1.10
För höstterminen år 2014 hade Grafisk design vid Malmö högskola antagningspoängen 20.60 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1296

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 1296 personer till Grafisk design vid Malmö högskola varav 293 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö