Antagningspoäng för Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74003

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.39 14.86 0.45 3.00
Urval 2 13.48 13.92 0.35 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola antagningspoängen 14.39 i urvalsgrupp BI, 14.86 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

957

Antagna urval 1

210

Antagna urval 2

175

Under HT2017 sökte 957 personer till Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola varav 227 i första hand. Totalt antogs 210 personer i det första urvalet varav 21 var män och 189 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 19 var män och 156 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 15.27 0.55 4.00
Urval 2 14.55 14.72 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 15.27 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1126

Antagna urval 1

200

Antagna urval 2

175

Under HT2016 sökte 1126 personer till Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola varav 273 i första hand. Totalt antogs 200 personer i det första urvalet varav 19 var män och 181 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 175 personer varav 12 var män och 163 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.11 16.39 0.70 3.00
Urval 2 15.80 15.31 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola antagningspoängen 16.11 i urvalsgrupp BI, 16.39 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1155

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

135

Under HT2015 sökte 1155 personer till Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola varav 245 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 14 var män och 136 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 12 var män och 123 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.31 15.90 0.60 4.00
Urval 2 15.70 15.05 0.45 4.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola antagningspoängen 16.31 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1066

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

135

Under HT2014 sökte 1066 personer till Grundlärarutbildning, Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Malmö högskola varav 259 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 13 var män och 137 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 135 personer varav 11 var män och 124 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö