Antagningspoäng för Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74002

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.75 15.35 0.50 3.00
Urval 2 14.16 14.99 0.45 3.00
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola antagningspoängen 14.75 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

700

Antagna urval 1

125

Antagna urval 2

95

Under HT2017 sökte 700 personer till Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola varav 199 i första hand. Totalt antogs 125 personer i det första urvalet varav 50 var män och 75 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 95 personer varav 43 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.69 0.70 3.00
Urval 2 15.70 16.76 0.70 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.69 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

840

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 840 personer till Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola varav 211 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 32 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 25 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.10 17.06 0.80 4.00
Urval 2 16.60 17.02 0.75 3.50
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola antagningspoängen 17.10 i urvalsgrupp BI, 17.06 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

942

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 942 personer till Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola varav 243 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 27 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 24 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.36 0.60 3.00
Urval 2 15.55 15.22 0.50 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.36 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

774

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 774 personer till Grundlärarutbildning, Fritidshem vid Malmö högskola varav 155 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 21 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö