Antagningspoäng för Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74004

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.89 14.66 0.40 3.50
Urval 2 13.34 13.23 0.35 3.50
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola antagningspoängen 14.89 i urvalsgrupp BI, 14.66 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

782

Antagna urval 1

160

Antagna urval 2

130

Under HT2017 sökte 782 personer till Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola varav 147 i första hand. Totalt antogs 160 personer i det första urvalet varav 47 var män och 113 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 40 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 14.94 0.55 3.00
Urval 2 14.70 14.25 0.45 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 14.94 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

812

Antagna urval 1

145

Antagna urval 2

120

Under HT2016 sökte 812 personer till Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola varav 149 i första hand. Totalt antogs 145 personer i det första urvalet varav 49 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 41 var män och 79 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 15.60 0.65 3.00
Urval 2 15.70 15.08 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

802

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

115

Under HT2015 sökte 802 personer till Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola varav 145 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 38 var män och 92 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 32 var män och 83 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 15.54 0.55 3.00
Urval 2 15.10 14.63 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 15.54 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

761

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

115

Under HT2014 sökte 761 personer till Grundlärarutbildning, Grundskolans årskurs 4-6 vid Malmö högskola varav 139 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 31 var män och 99 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 31 var män och 84 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö