Antagningspoäng för Human Rights vid Malmö högskola

Programkod: MAH-71009

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.65 17.45 0.65 3.00
Urval 2 13.85 16.18 0.15 3.00
För höstterminen år 2017 hade Human Rights vid Malmö högskola antagningspoängen 16.65 i urvalsgrupp BI, 17.45 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

664

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 664 personer till Human Rights vid Malmö högskola varav 114 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 11 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 17.30 0.65 3.00
Urval 2 14.33 13.63 0.40 3.00
För höstterminen år 2016 hade Human Rights vid Malmö högskola antagningspoängen 17.30 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

682

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

87

Under HT2016 sökte 682 personer till Human Rights vid Malmö högskola varav 96 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 18 var män och 61 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 87 personer varav 14 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.95 20.99 0.80 0.00
Urval 2 18.68 20.99 0.50
För höstterminen år 2015 hade Human Rights vid Malmö högskola antagningspoängen 20.95 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

643

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 643 personer till Human Rights vid Malmö högskola varav 91 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 8 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.25 20.25 0.85 0.00
Urval 2 17.40 19.49 0.65
För höstterminen år 2014 hade Human Rights vid Malmö högskola antagningspoängen 20.25 i urvalsgrupp BI, 20.25 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

538

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 538 personer till Human Rights vid Malmö högskola varav 80 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 4 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö