Antagningspoäng för Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa vid Malmö högskola

Programkod: MAH-76168

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.88 15.17 0.75 4.00
Urval 2 14.00 14.60 0.30
För höstterminen år 2017 hade Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa vid Malmö högskola antagningspoängen 15.88 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

323

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 323 personer till Idrottsvetenskapligt program, Fysisk aktivitet och hälsa vid Malmö högskola varav 50 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 27 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö