Antagningspoäng för Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74035

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 15.00 0.65 3.50
Urval 2 15.53 14.60 0.55 3.50
För höstterminen år 2016 hade Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap vid Malmö högskola antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

381

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 381 personer till Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap vid Malmö högskola varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 36 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 28 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.61 0.70 3.00
Urval 2 15.40 15.00 0.50 3.00
För höstterminen år 2015 hade Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap vid Malmö högskola antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.61 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 405 personer till Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap vid Malmö högskola varav 64 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 35 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 28 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 16.15 0.70 0.00
Urval 2 15.70 15.27 0.50
För höstterminen år 2014 hade Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap vid Malmö högskola antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

436

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 436 personer till Idrottsvetenskapligt program, Idrottens ledarskap vid Malmö högskola varav 60 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 33 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 26 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö