Antagningspoäng för Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola

Programkod: MAH-74036

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.72 17.98 0.90 4.00
Urval 2 15.63 17.98 0.75 4.00
För höstterminen år 2017 hade Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola antagningspoängen 16.72 i urvalsgrupp BI, 17.98 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

404

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 404 personer till Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola varav 84 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 44 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 33 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 16.40 0.90 3.50
Urval 2 16.80 15.97 0.75 3.00
För höstterminen år 2016 hade Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

43

Under HT2016 sökte 507 personer till Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola varav 114 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 34 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 27 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.91 0.85 4.00
Urval 2 17.40 16.52 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.91 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

613

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 613 personer till Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola varav 104 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 36 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 30 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 16.70 0.95 0.00
Urval 2 17.00 15.95 0.85
För höstterminen år 2014 hade Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 16.70 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

669

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 669 personer till Idrottsvetenskapligt program, Sport Management vid Malmö högskola varav 127 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 34 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 28 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Malmö högskola

Andra utbildningar i Malmö